Viering van Sint Maarten en de grote kersttijd

Sint Maarten werd geboren in Hongarije in 316 na Christus. Hij was soldaat en gaf volgens de legende de helft van zijn mantel aan een arm mens. Hij zag de bedelaar en schonk. Kleding was in die tijd erg duur, dus die mantel was een kostbaar bezit. Je zou kunnen zeggen dat hij door te delen zichzelf gelijk maakte aan de ander. Door te delen, te schenken en te zien wat de ander nodig heeft, ontstaat er ruimte en krijgt de ander de kans de innerlijke kracht te voelen om uiteindelijk zelf het lief, leed en leven in eigen handen te kunnen nemen.

Meer weten over Sint Maarten en de viering ervan op Bronlaak? Lees dan het klokje.