Werkplaats Op verhaal komen

 

In oktober 2018 starten op lokatie Bronlaak van Deseizoenen met de werkplaats: op verhaal komen. De werkplaats is speciaal voor ouders en/of vertegenwoordigers van clienten van de Deseizoenen.

In een werkplaats werkt u tijdens zeven bijeenkomsten aan het levensverhaal en daar- mee aan een levensboek van uw kind. Een levensverhaal levert namelijk een schat aan informatie op, niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst. Door met elkaar aandacht te schenken aan het levensverhaal van uw kind, kunt u re ecteren op uw eigen verhaal en de beleving en betekenis ervan.

In de informatiefolder die verstuurd is via de nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over de opzet van de werkplaats, hoe en wanneer deze plaatsvindt en over de kosten om deel te nemen. De organisatie en uitvoering ligt in handen van Paul van Gogh en Anne-Laurien Bos van Praktijk het Gele Huis.

Data en tijdstip
De kennismakingsbijeenkomst is maandag 8 oktober 2018 van 10.30 tot 12.00 uur.

De werkplaats vindt plaats op de lokatie Bronlaak op maandagen van 09.30 tot 12.30 uur. De data zijn: 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2018
en 14 januari 2019.

Meer infromatie nodig? Neem contact op via: Paul@hetgelehuis.nu
Tel: 06 18 11 9052

Of lees de Informatiefolder Op verhaal komen.