bewonersraad

De Cliëntenraad van Bronlaak bestaat uit de ouder/familiegeleding en de bewonersraad.  Als lid van de Bewonersraad praat je mee over zaken die voor bewoners van Bronlaak belangrijk zijn. De leden van de Bewonersraad vergaderen elke dinsdagmiddag. En eenmaal in de maand vergaderen we in de Cliëntenraad samen met de ouder/familiegeleding en met locatiemanager.

Logo

Het afgelopen najaar bespraken we onder andere de plannen voor dit nieuwe jaar: over wat we kunnen doen tegen pesten op Bronlaak; over bewonerswensen voor de kerstpakketten; over verhuizen op Bronlaak.

Soms vraagt de locatiemanager ons om advies en soms geven we advies zonder dat de locatiemanager daarom gevraagd heeft. De Bewonersraad organiseert viermaal per jaar een informatiemiddag voor alle bewoners van Bronlaak.

Fransje Aarts, coach Bewonersraad

Nadja van der Linden Anne Bagchus
Nadja van der Linden
Voorzitter
Anne Bagchus
voor Circuit 1
Michel Faber Christian Lucas
Michel Faber
voor Circuit 2
Christian Lucas
voor Circuit 3
Maartje Verhagen Maarten in ’t Groen
Maartje Verhagen
voor Circuit 4
& secretaresse
Maarten in ’t Groen
voor Circuit 5
Ariadne Schouten
Ariadne Schouten
voor Circuit 6

Half-jaar-verslag bewonersraad Bronlaak