vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbare steunpilaar in onze samenleving. Vrijwilligers geven extra aandacht en zorg aan cliënten. Hiermee dragen zij bij aan de realisatie van een prettig woon- en leefklimaat voor de cliënten. Met hulp van vrijwilligers kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Vrijwilligers laten de “frisse buitenwind” binnen waaien.

Steeds vaker worden, om de cliënten optimaal te kunnen laten ontwikkelen, sociale netwerken rondom de cliënt gevormd. Onder sociale netwerken verstaan we ouders, wettelijk vertegenwoordigers, familie, vrienden en andere mensen die zich willen inzetten voor onze doelgroep.

Bij het creëren van sociale netwerken spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Het gaat hierbij om mensen die een bijdrage willen leveren aan het welzijn en daarmee de ontwikkeling van de cliënt.

De inzet van vrijwilligers is niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. In de werving van vrijwilligers is de vraag, die binnen de organisatie leeft, een uitgangspunt voor de werving van de vrijwilligers. Dit zodat de vrijwilligers een passende taak hierin kunnen uitvoeren.

Vrijwilligers zijn werkzaam bij: het Cultureel Café, activiteiten in het Kaspar Hauser Kursus Huis, sportactiviteiten en begeleiding bij wandelen of fietsen.