onze zorg

 

De opgave die Bronlaak zich stelt is de bewoner aan te moedigen om zijn of haar eigenheid verder te ontwikkelen, zodat de authentieke kern overeind blijft en verder tot zijn recht komt. Hierbij is regie over eigen leven, op basis van de eigen mogelijkheden, de leidraad.

Daar waar nodig wordt de bewoner ondersteund door begeleiding, therapeuten, orthopedagoog of arts.