religie

We proberen het ritme dat in het leven en de natuur aanwezig is, beleefbaar te maken.

Om je niet te verliezen in de dagelijkse gang van zaken is het zinnig om momenten van bezinning in te voeren, in je eentje maar ook met elkaar. In de antroposofie wordt aan de spirituele werkelijkheid net zoveel belang gehecht als aan de materiële. Door middel van rituelen, zoals handelingen, jaarfeestvieringen en spreuken wordt het religieuze leven binnen Bronlaak vormgegeven. Hier wordt getracht een gezonde verhouding tot jezelf, tot medemensen en tot de omringende wereld te ontwikkelen. De levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuigingen en achtergronden van bewoners en hun ouders worden gerespecteerd.

Zondagsdienst
3 x per maand is er een zondagsdienst in de Pinksterzaal. Tijdens deze dienst staat een passage uit het evangelie centraal en kunnen wij hierover in gesprek met elkaar gaan. Daarna wordt een passend verhaal / gedicht gelezen. De zondagdienst wordt afgesloten met een gezamenlijk lied en gebed.

Offerhandeling
Eenmaal in de maand wordt men in de deze handeling aangesproken om gezamenlijk het christelijke mensheidsgebeuren te beleven, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en intenties. Het beleven van de eigen religieuze zelfstandigheid staat centraal. De teksten die door de drie handeling-houdenden aan het altaar worden uitgesproken vormen een leidraad en nodigen uit tot eigen innerlijke activiteit. Omdat we te maken hebben met volwassen mensen kan iedereen zijn of haar eigen weg in het religieuze beleven, dus ook voor het wel of niet, actief of passief willen deelnemen aan het offerhandel-gebeuren.

Overige religieuze begeleiding
Stervensbegeleiding en verwerkings-levensvraag gesprekken zijn ook onderdelen die volop aandacht krijgen op Bronlaak.