vrije tijd

Het nieuwe Vrije Tijd boek 2018- 2019 ligt  weer klaar. Dit jaar hebben wij onze activiteiten kunnen uitbreiden met:

  • Mimakker.
  • Bootcamp.
  • Dansen; streetdance.
  • Handvaardigheid/knutselen

Het aanmelden voor een activiteit loopt als volgt:

  • Het inschrijfformulier (overeenkomst Vrije Tijd activiteiten Bronlaak) zal samen met de bewoner en OPV’er worden ingevuld. Dit in overleg met ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Ook als de bewoner niet deelneemt aan een van de activiteiten dient het inschrijfformulier toch ingevuld te worden met de opmerking geen deelname.
  • Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd in het postvak vrijwilligers/vrije tijd in het Grote Huis.
  • Indien de OPV’er met vakantie is, dan graag overdracht met betrekking tot het invullen van het inschrijfformulier.

VrijeTijd boek 2018-2019

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je deze mailen naar:

Toos Brienen

tbrienen@deseizoenen.org