Corisberg in de krant!

Afgelopen weekend stond er een groot artikel van de Corisberg in de Limburger. Journalist Marcel de Veen maakte er een mooi stuk van!

De afbeelding van het artikel is een beetje lastig te lezen, dus hierbij de tekst van het artikel!

 

Een beschutte werk- en woonplek voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij ontplooiing en welbevinden centraal staat in de gemeenschap van bewoners- cliënten, familie en wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. Een sfeerimpressie.

De Corisberg, een leven vol geborgenheid

Marcel de Veen

In de stal van Hoeve Corisberg is het deze ochtend een drukte van belang. Terwijl vier man bezig zijn met het scheppen van koeienmest in een kruiwagen, verzorgt een jonge vrouw twee lammetjes die net drie dagen geleden geboren zijn. Even verderop, in de bakkerij, staan brood en koek in de oven. In de grootste ruimte, genoemd de Den, worden de tafels klaargemaakt voor de lunch, waarvoor zo’n vijftig a zestig mensen zullen aanschuiven. In de middag gaat de boerderijwinkel open waar producten worden verkocht die voor een deel op de eigen landerijen gekweekt worden.

Het is zomaar een doordeweekse dag op de Corisberg, een kleinschalige woon- en werkgemeenschap aan de rand van Heerlen voor volwassen mensen vanaf achttien jaar met een verstandelijke beperking. De op dit moment ruim vijftig cliënten-bewoners kunnen hier in een veilige en vertrouwde omgeving werken, ieder naar eigen capaciteit.

“Je merkt dat mensen hier tot bloei komen. Ze werken naar hun eigen talenten en mogelijkheden. Het belangrijkste is echter, dat elke cliënt of bewoner zich opgenomen voelt in onze gemeenschap en een eigen bijdrage kan leveren. We hebben ook zo’n 25 cliënten die bij hun ouders thuis wonen of woonachtig zijn in een andere organisatie en bij ons komen werken”. Lucinda Lodenstein is bijna drie jaar verbonden aan de Hoeve als leidinggevende en sinds januari 2017 als locatiemanager.

Het is een succesvol initiatief van ouders die een beschutte en zinvolle dagbesteding zochten voor hun kinderen. Op de Heerlerbaan, midden in het groen, vonden ze de achttiende-eeuwse monumentale boerderij die leegstond. De gemeente Heerlen had de hoeve en het omliggende gebied net bestempeld als ecologische zone. Het idee van de ouders om dit project te beginnen, viel in goede aarde.

Günther Pleuser en zijn vrouw stonden in 1999 samen met zes andere ouderparen aan de basis van de Corisberg. “We waren op zoek naar een alternatief voor de reguliere zorg waarvan onze zoon Christian tot dan toe gebruik maakte. Ons doel was om hem een plek te geven waar zijn mogelijkheden worden aangesproken. Die hebben we hier, dankzij professionele en ook financiële steun, kunnen ontwikkelen. Christian woont en werkt op de hoeve en vindt het fantastisch.” Pleuser is lid van de cliëntenraad. Hij roemt de inzet en betrokkenheid van de begeleiders.

Tijdens een rondleiding laat Lucinda Lodenstein de diverse onderdelen van de hoeve zien en geeft uitleg over wat er hier allemaal dagelijks gebeurt. In de hoeve zijn de meeste activiteiten geconcentreerd. In de stallen worden de dieren (behalve koeien, schapen, geiten worden ook kippen, konijnen en varkens gehouden) verzorgd, de bakkerij zorgt dagelijks voor vers brood en gebak, dat in de boerderijwinkel verkocht wordt. Daar zijn ook de biologische aardappelen en groenten uit eigen tuin verkrijgbaar, plus fruit uit de boomgaard. Dan is er verder de houtwerkplaats en de catering die dagelijks de koffie, thee en voor heerlijke zelfgemaakte soep zorgt.

Lucinda Lodenstein onderstreept dat de cliënten-bewoners zich prettig en tevreden moeten voelen tijdens hun verblijf en werk op Hoeve Corisberg. “We proberen op een heel natuurlijke manier bij te dragen aan de bloei en ontwikkeling van onze mensen. Daarbij gaan we uit van de antroposofie als inspiratiebron. Ieder mens is een sociaal wezen. Samen dingen doen, delen met elkaar, elkaar helpen, iets voor elkaar betekenen: het is allemaal voeding voor de ziel. Daarnaast heeft een goede omgeving grote invloed op het welbevinden van de mens. De natuur die binnen en buiten en rol speelt, het leven met de seizoenen en jaarfeesten. We hechten aan sfeer, ritmes en vaste gewoontes juist omdat mensen met een verstandelijke beperking in tijd en ruimte gedesoriënteerd kunnen zijn. De locatiemanager zegt echter ook dat er wel degelijk het nodige werk verzet wordt door de cliënten-bewoners en begeleiding. Bewoners doen werk wat ertoe doet. Omdat bewoners werken in de catering, bakkerij, winkel en andere werkgebieden leren zij een vak waarin zij worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven. Dat geeft voldoening en zelfvertrouwen. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten- bewoners rijke ervaringen opdoen. Zo zien we bijvoorbeeld dat bewoners een goede band lijken te hebben met de dieren op de Hoeve. Gisteren nog zat een bewoonster op de grond tussen de lammetjes. De dieren gingen op haar schoot zitten en zij maakte contact door de dieren aan te raken. Dat gaf een mooi beeld en je zag de bewoonster genieten. Deze ervaringen geven kleur aan het leven, maken een leven bijzonder.

De Corisberg maakt sinds enkele jaren deel uit van de organisatie DeSeizoenen, die in het Oosten en Zuiden van Nederland nog zes instellingen exploiteert die op antroposofische grondslag zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Hoeve Corisberg is een van de kleinere projecten.

Om de leef- en werkgemeenschap in Heerlen goed te laten functioneren, zijn er 55 professionele krachten in dienst. “Verder is de betrokkenheid uit de buurt heel groot. Mensen komen boodschappen doen in de winkel, we verhuren de ruimtes in de Hoeve en vrijwilligers helpen dagelijks mee in onze activiteiten en werkzaamheden. We hebben bijna veertig vrijwilligers en de omwonenden zijn altijd trouw aanwezig tijdens de vele activiteiten die we jaarlijks houden.”

Voorheen was Hoeve Corisberg uitsluitend een werkgemeenschap. In 2012, met de bouw van vier wooneenheden, veranderde dat. Ingebed in het groen bieden de huizen uitzicht op de boerderij. “In elke woning is plaats voor zes bewoners. Ze hebben allemaal een eigen ruime slaapkamer en een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en zitgedeelte. Buitenlocatie Villa Terwinselen, ook onderdeel van de Corisberg is een woonhuis waar bewoners die zelfstandiger kunnen functioneren met elkaar samenwonen. De bewoners leven, met professionele begeleiding, en ontvangen zorg en begeleiding daar waar nodig”.

Een kleine, overzichtelijke wereld waar het leven humaan en goed is, mag je concluderen. Dat beaamt Lucinda Lodenstein, al heeft ze als eindverantwoordelijke wel de opdracht zorg te dragen voor een efficiënte bedrijfsvoering en een gezonde financiële exploratie. “Alle mensen die hier werken en verblijven, hebben een zorgindicatie of zorgprofiel. Omdat ze permanente zorg nodig hebben en er weinig verandering komt in hun situatie, vallen ze onder de Wet Langdurige Zorg. De financiering is niet uitsluitend, maar wel grotendeels WLZ. Desondanks is het een pittige opgave om de exploitatie binnen de perken te behouden. Het streven blijft om de kwaliteit van wonen, werken en vrije tijd voor bewoners en medewerkers op een hoog niveau te brengen en tegelijkertijd de organisatie financieel gezond te houden zodat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt”

Hierbij het artikel ook nog een keer als pdf: artikelinLimburgerapril2017

.