klachten

Klachten
DeSeizoenen doet er alles aan om goede zorg te leveren en de zorg uit te voeren zoals we die hebben afgesproken met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u toch ontevreden bent. De beste en kortste weg om een klacht aan de orde te stellen is deze te bespreken met de betrokken medewerker en/of betreffende leidinggevende.  De cliëntvertrouwenspersoon  kan hierbij ondersteunen.

Hoe kunt u een formele klacht indienen?
Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een formele klacht indienen. Deze klacht kan alleen schriftelijk bij de klachtenfunctionaris worden ingediend ter attentie van de directie. Na ontvangst van klacht wordt u binnen twee weken geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. Bent u niet tevreden over de wijze waarop de klacht is afgehandeld door de DeSeizoenen, dan kunt u de geschillencommissie gehandicaptenzorg om een oordeel vragen. Aan deze procedure zijn, in tegenstelling tot de behandeling door de klachtenfunctionaris, kosten verbonden.

Uw melding kan leiden tot verbetering van onze organisatie
DeSeizoenen vindt het belangrijk om van u en uw klacht te leren. Uw melding kan leiden tot verbetering van het werk van onze instelling, niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen!
In verband met de gewijzigde wetgeving wordt het klachtenreglement op dit moment herzien.

Clientvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris DeSeizoenen:
Mevr. Mieke van Poppel
E-mail: clientvertrouwenspersoon@deseizoenen.org
Tel. : 06 – 48138990
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg:
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Tel.: 070-3105380

Klachtenformulier

Alle velden zijn verplicht.