bewonersraad

De Bewonersraad van De Corisberg bestaat uit de volgende leden:

Roger Jetten, namens de Blauwe Wachter en voorzitter
Denise Dikken, namens de Gele vlinder en secretaresse
Cindy Pessers, lid namens Villa Terwinselen
Paulo Peters, lid namens het Doälke
Diana Gorissen, lid namens de Wendakker
Rilana Smit, lid namens de dagopvang

De Bewonersraad vergadert eenmaal in de maand en om de maand vergaderen we samen met de ouders en Nic Krekels in de vergadering met de Cliëntenraad.
Het laatste halfjaar hebben we de vragenlijst van het Zorgkantoor ingevuld en de uitkomsten van het Cliënttevredenheidsonderzoek besproken.
En we hebben gepraat, o.a. over het mee-eten door medewerkers tijdens de maaltijden in de huizen; een rommelmarkt met Michaëlsdag; yoga; schommels in de tuin en over vreemde mensen op het terrein.

Op 7 juli zijn we met bijna de hele Bewonersraad naar Bronlaak geweest om daar samen met de bewonersraden van Elivagar, Gennep en Bronlaak te vergaderen. Het was een hele leuke middag!

Namens de Bewonersraad van De Corisberg,
Fransje Aarts, coach