cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) Corisberg bestaat uit een cliënt- en oudergeleding. De cliëntgeleding wordt vertegenwoordigd door de bewonersraad en Fransje Aarts, coach bewonersraad. De oudergeleding bestaat uit vier Cliëntenraadleden en drie adviseurs. Om de twee maanden vindt er een Cliëntenraadoverleg plaats.