scholing

 

NIEUWS VAN DE BEWONERSRAAD VAN DE CORISBERG

 

 

 

 

De leden van de Bewonersraad hebben leuk nieuws: zij zijn in het najaar  begonnen met de Cursus Vergaderen!

 

In deze cursus worden de grondbeginselen van het vergaderen in begrijpelijke tekst en met behulp van picto’s uitgelegd.

 

Zoals bijvoorbeeld over je houding tijdens de vergadering.

 

Dat wil o.a. zeggen naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten en dus niet door elkaar heen praten, elkaar aankijken als je iets vertelt of naar iemand luistert enz. enz..

 

We praten ook over de taken van een voorzitter, secretaris en de andere leden van de Bewonersraad.

 

En er wordt uitgelegd waar je wel en waar je niet over praat in de vergadering van de Bewonersraad. Niet over jouw privézaken en niet over andere bewoners. Wél over zaken die de bewoners van jouw huis inbrengen of die alle bewoners van de Corisberg aangaan.

 

En zo komen we vanzelf een heel belangrijk onderwerp:  “de achterban”.

 

“Wat is dat nou weer, achterband, achterbank? Nooit van gehoord!”

 

Daar hebben we uitgebreid bij stil gestaan, want het is goed te weten dat je juist als vertegenwoordiger van deze achterban in de raad zit en dus niet voor jezelf!

 

Om dit begrip duidelijker te maken zijn de leden met een opdracht naar hun huizen gegaan. Daar hebben zij tijdens de huisvergadering aan hun medebewoners gevraagd of deze ideeën hadden voor de gemeenschappelijke tuin. Deze ideeën (o.a. bloembakken, terrasje, bomen) hebben we besproken tijdens de cursus en zullen we later op papier zetten voor Nic.

 

We praten veel met elkaar en aan het eind van de middag zijn de cursisten best moe maar ze vinden het wel heel leuk om deze cursus te volgen.

 

 

We hebben nog twee cursusmiddagen te gaan en zijn van plan om in het voorjaar te starten met het in praktijk brengen van wat tijdens de cursus geleerd is. Dat wil o.a. zeggen dat er dan een voorzitter en een secretaris gekozen zullen worden.

 

Dat is het voor nu, wordt vervolgd.

 

 

De Bewonersraad van de Corisberg,

 

Cindy, Denise, Diana, Rilana, Paulo en Roger.

 

 

Fransje Aarts, coach