kwaliteit en veiligheid

DeSeizoenen biedt cliënten kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving. Deze zorg en ondersteuning worden geboden door goed opgeleide maar bovenal betrokken medewerkers. De inzet van onze medewerkers is erop gericht dat iedere cliënt zijn of haar talenten kan ontwikkelen waarbij eigen regie en medezeggenschap worden gewaarborgd. Ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers worden nauw betrokken. Samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger maken we op basis van zijn wensen afspraken over de ondersteuning. Deze afspraken zijn gebaseerd op het professionele inzicht van de begeleider en behandelaar en passen binnen de geldende zorgindicatie. De ervaringen van de geboden ondersteuning en de kwaliteit van begeleiding worden met de cliënt en diens vertegenwoordiger regelmatig besproken en waar nodig worden ontwikkeldoelen en begeleidingsafspraken bijgesteld.

Kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving worden vanuit DeSeizoenen in de dagelijkse praktijk onder andere gerealiseerd door:

  • Opstellen, uitvoeren en bijstellen van zorg- en begeleidingsafspraken
  • Medezeggenschap cliënt en vertegenwoordiger
  • Meten cliëntervaring
  • Clientveiligheidscommissie waarin incidenten en ongewenste situaties worden besproken t.b.v. van verbeteringen
  • Commissie vrijheidsbeperking voor het bespreken, evalueren, bijstellen en afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Klachtenbeleid met klachtenfunctionaris
  • Vertrouwenspersoon voor de cliënt en de medewerker
  • Brandveiligheid van voorziening gewaarborgd inclusief BHV-oefeningen samen met de cliënt.

Wij werken binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving aangevuld met eigen opvattingen, normen en waarden voortkomend uit de antroposofische mensvisie.

Kwaliteit en veiligheid in 2015

In ons jaarverslag over 2015 vindt u een uitgebreide terugkoppeling over Kwaliteit en Veiligheid bij DeSeizoenen in 2015. U leest daar ook over de tevredenheid van onze cliënten. Hier vindt u het document: Jaarverslag 2015 DeSeizoenen Pagina 14 tot en met pagina 20 gaan over Kwaliteit en Veiligheid en over Cliënttevredenheid. Wilt u meer weten over de cliënttevredenheid per locatie door clienten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers? Bekijk dan ook dit document: Clientervaringsgegevens

Om onze inspanningen op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid kracht bij te zetten, zijn wij ook gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance.

certificeringkwaliteitveiligheid   certificeringlloyds