ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt conform de wet alle medewerkers van DeSeizoenen B.V. door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. Hierbij staan de volgende kernthema’s centraal:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Communicatie
 • Informatie
 • Veiligheid
 • Werkgelegenheid
 • Werken aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De Ondernemingsraad DeSeizoenen wil vormgeven aan medezeggenschap door mee te sturen in beleid, door zich proactief op te stellen en door open te communiceren met directie en achterban. De Ondernemingsraad is dé vertegenwoordiger van alle medewerkers van DeSeizoenen B.V. in een toekomstbestendige organisatie.

Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in de raad vanuit de verschillende locaties. De Ondernemingsraad bestaat uit:

 • Jacqueline Driessen (voorzitter), Locatie Bronlaak
 • Mariëtte v.d. Linden (vice voorzitter), Locatie Overkempe
 • Dunja Duindam, locatie Eindhoven
 • Carina Kerkdijk, locatie Overkempe
 • Anja Lodder, locatie Bronlaak
 • Jacqueline Macke, locatie Bronlaak
 • Rianne Veekens, locatie Bronlaak
 • Westly Montroos, locatie Overkempe
 • Bart Janssen, locatie Verdandi
 • Robert Brown, locatie Corisberg
 • Betty Kuipers (ambtelijk secretaris)

De OR heeft een vacature (locatie Elivagar).