ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt conform de wet alle medewerkers van DeSeizoenen B.V. door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. Hierbij staan de volgende kernthema’s centraal:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Communicatie
 • Informatie
 • Veiligheid
 • Werkgelegenheid
 • Werken aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De Ondernemingsraad DeSeizoenen wil vormgeven aan medezeggenschap door mee te sturen in beleid, door zich proactief op te stellen en door open te communiceren met directie en achterban. De Ondernemingsraad is dé vertegenwoordiger van alle medewerkers van DeSeizoenen B.V. in een toekomstbestendige organisatie.

Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in de raad vanuit de verschillende locaties. De Ondernemingsraad bestaat uit:

 • Jacqueline Driessen (voorzitter)
 • Hellen Crienen-Ramakers (vice voorzitter)
 • Dunja Duindam
 • Erzsebet Groot-Wassink
 • Carina Kerkdijk
 • Mariëtte v.d. Linden
 • Anja Lodder
 • Jacqueline Macke
 • Rianne Veekens
 • Westly Montroos
 • Betty Kuipers (ambtelijk secretaris)

Momenteel heeft de OR een vacature.