bewonersraad

De Bewonersraad van Gennep heeft een “doorstart” gemaakt en wat voor één!

Sinds maart hebben we drie keer vergaderd en hierbij zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen. Zo hebben we gepraat over een jaarlijkse BBQ, een maandelijkse soosavond,
de nachtzorg en nog een groot aantal andere zaken.
Sommige punten hebben we in juli besproken tijdens onze eerste echte vergadering van de voltallige Cliëntenraad, d.w.z. samen met de ouders/verwanten. Ook Jan de Bruin was hierbij aanwezig.

Op 7 juli zijn we naar Bronlaak geweest en hebben daar samen met de bewonersraden van Bronlaak, Corisberg en Elivagar vergaderd en een gezellige middag gehad.

Onze Bewonersraad bestaat uit:

Myrthe den Dulk, voorzitter
Harm Jan Looy, vice-voorzitter
Elske Nagtegaal, secretaresse
Marleen Arends, lid

We zijn nog op zoek naar een afgevaardigde die Maarten Nagtegaal wil opvolgen.
Hij is in mei gestopt als lid van de Bewonersraad.

Namens de Bewonersraad Gennep, Fransje Aarts coach