cliëntenraad

De Lokale Cliëntenraad op Gennep bestaat uit zes vertegenwoordigers of familieleden en vergadert eens per maand. Om de maand vergadert zij met de locatiemanager, welke de raad informeert over de gang van zaken en ook om advies vraagt.

De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Een van de leden van de raad vertegenwoordigd Gennep in de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen, welke regelmatig met de directie overlegt en adviseert over onderwerpen die heel DeSeizoenen aangaan.

Voor meer informatie mail of bel:

Heidi Looij (voorzitter CR) – h.looy@xs4all.nl
Marijke Tonnaer (voorzitter CCR) – a.tonnaer@home.nl Tel. 0478 – 855 673

Postadres:
Lokale Cliëntenraad Gennep
Genneperweg 169
5644RS Eindhoven.