Jaarverslag 2013 – aan het werk

2013 Was voor onze cliënten en hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers en voor ons het een jaar van werken aan het in de Zonnehuizen-tijd opgelopen “achterstallig onderhoud” ten aanzien van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie. Het ondernemingsplan voor het jaar 2013 had als thema “Lente”: na een bedreigende periode kon de organisatie zich weer richten op vernieuwen, herinrichten en ontwikkelen. De directie spreekt zijn dank uit aan allen die het afgelopen jaar met ons samen hebben gewerkt. Wij zijn er nog niet, maar zijn trots op de stappen die we hebben gezet.

De komende jaren zullen we in verbinding met elkaar en met onze stakeholders verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Wij wensen u veel leesplezier en vragen bijzondere aandacht voor korte interviews die – na de vele positieve reacties in 2012 – wederom in dit jaarverslag zijn opgenomen.

Jaarverslag 2013 DeSeizoenen