Ondernemingsplan 2016 – veranderende context

Voor het jaar 2016 hebben we als titel voor het ondernemingsplan “Antroposofische zorg in een veranderende context” gekozen. We zien de wereld om ons heen veranderen en willen daarop inspelen. Vooral door vast te blijven houden aan onze beginselen, het standvastig blijven in onze antroposofische visie en het realiseren van onze doelen. Voor 2016 staat het invulling geven aan een meerjarenbeleidsplan op de agenda en het actualiseren en aanscherpen van onze missie.

In 2016 willen we de regelruimte voor de locatie vergroten en werken we aan minder bureaucratie en meer handelingsruimte voor medewerkers. In de afstemming tussen lokale cliëntenraad en locatiemanagement vindt de discussie over de ambities plaats en worden de keuzes gemaakt. Iedere locatie doet dat op haar eigen manier. Uiteraard zal er ook een aantal gezamenlijke thema’s zijn die door de directie worden aangestuurd en gemonitord.

Ondernemingsplan 2016 DeSeizoenen