niet AWBZ-diensten

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is verdwenen per 1 januari 2015. Er is een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste langdurige zorg voor in de plaats gekomen. Cliënten met een indicatie verblijf (en behandeling) krijgen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en behouden hun recht op verblijf in de instelling. Wat deze cliënten (verblijf en behandeling) wel of niet moeten bijbetalen verandert niet met de Wlz.

Wat wordt voor u betaald?
Als u bij DeSeizoenen woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed via de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw appartement vanwege uw beperking, maar ook drie maaltijden per dag en voldoende eten en drinken. Daar bent u automatisch voor verzekerd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brengt wel een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt uit de Wlz. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Wat betaalt u zelf?
Een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe jas, dat soort dingen betaalt u zelf.

Wanneer vraagt DeSeizoenen een bijdrage?
DeSeizoenen biedt bewoners producten en diensten aan die niet onder de Wlz vallen en waar DeSeizoenen geen geld voor ontvangt.  Het gaat dan vaak om dingen die duidelijke buiten de eerste levensbehoefte vallen.

Meer informatie kunt u lezen in het document: Daar heeft u recht op bij DeSeizoenen 2016

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar plensselink@deseizoenen.org