cliëntenraad

Beide locaties van Verdandi , Helios en De Groote Modderkolk, hebben een goed functionerende Cliëntenraad.

Cliënten en vertegenwoordigers hebben zowel op lokaal als landelijk niveau invloed! Lokaal kunnen cliënten en vertegenwoordigers door medezeggenschap invloed uitoefenen op Verdandi op de zorg- en dienstverlening van hun instelling. Deze lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager. De Cliëntenraad is de achterban van de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen.

 

De leden van de cliëntenraad stellen zich voor:

Mijn naam is Peter de Sonnaville. Ik ben de vader van Frederieke, die op de Groote Modderkolk woont. Ik woon met mijn gezin in Goes en werk al dertig jaar als reumatoloog in Zeeland.

Al in het laatste jaar van de Zonnehuizen en sinds de start van DeSeizoenen ben ik voorzitter van de lokale cliëntenraad Verdandi. Het feit dat onze kinderen als jong volwassen cliënten niet voor zichzelf kunnen opkomen en dat faillissement in de zorg mogelijk was, heeft mij doordrongen en gestimuleerd om voor het belang van de bewoners en cliënten te blijven opkomen. In open gesprek met cliënten, lokale leiding en de directie van DeSeizoenen probeert de cliëntenraad steeds beter zicht te krijgen op alles wat binnen Verdandi en DeSeizoenen gebeurt en stap-voor-stap de organisatie en inhoud van de zorg mede stuur te geven middels adviezen en aan de orde stellen van zaken die de cliënten betreffen. Het is een kwestie van lange adem. De tijd brengt veel veranderingen mee in bijvoorbeeld de bekostiging van de zorg, de aanpak in de zorg, in de regelgeving, maar ook verandering in de  individuele wensen en persoonlijke ontwikkeling van cliënten. Als lokale Cliëntenraad Verdandi blijven wij zo goed mogelijk alert en attent. Daarbij is hulp van ouders en wettelijk vertegenwoordigers noodzakelijk. Ik roep U op om ons als lokale CR zaken te melden die wel of niet goed lopen en die van belang zij voor de grote groep. U kunt mij telefonisch bereiken op 0113-228913. Ik hoop er toe bij te dragen de droom waarmee de Groote Modderkolk ooit begon, verder te verwezenlijken.

Peter