Bestuurder Marco Mieras neemt afscheid van DeSeizoenen

Bestuurder Marco Mieras heeft besloten per 1 april a.s. te stoppen bij DeSeizoenen.

Marco Mieras heeft de afgelopen 4 jaar, samen met medewerkers van de organisatie, veel bereikt. De Raad van Commissarissen (RvC) is hem daar zeer erkentelijk voor. Er liggen nog mooie uitdagingen voor DeSeizoenen.

Bert Brouwer, die al bijna een jaar als interim-directeur bij DeSeizoenen werkzaam is, neemt per 1 maart tijdelijk de rol van Marco Mieras over. De RvC zal zich op korte termijn beraden hoe de besturing van de organisatie wordt vorm gegeven.

De Raad van Commissarissen