Brabants Landschap en DeSeizoenen locatie Bronlaak tekenen overeenkomst

Op vrijdag 15 november tekenden Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap en Merlijn Trouw, directeur van DeSeizoenen een overeenkomst. Met deze overeenkomst continueren ze hun samenwerking.

Bronlaak is al ruim 70 jaar gehuisvest op een prachtig landgoed. Het aangrenzende bos en weides, waarop bewoners van Bronlaak werken, zijn in eigendom van Brabants Landschap. “We zijn al jaren goede buren”, vertelt Merlijn Trouw. “We hebben een overeenkomstige visie op het gebruik en instandhouding van het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed en de landschappelijke waarde er van. Maar het is goed om de veelal mondelinge afspraken die we maakten vast te leggen. Daarnaast is dit een mooi moment om te kijken hoe we onze samenwerking een impuls kunnen geven.”


Jan Baan: “We gaan kijken hoe we bijvoorbeeld op educatief gebied nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. We willen waarde toevoegen voor de omliggende dorpen. Onze visies zijn complementair aan elkaar als het gaat om het gebruik van de aarde, natuur en landschap, dus samen optrekken is logisch. Zo lopen onze wandelroutes een deel over het terrein van Bronlaak en lopen de wandelroutes van Bronlaak voor een deel over het terrein van het Brabants Landschap. Ook kunnen wandelaars gebruik maken van de parkeerplaatsen op Bronlaak. Daarnaast onderhouden bewoners van Bronlaak een deel van de terreinen van het Brabants Landschap. We zullen in de toekomst dus vaker met gezamenlijke initiatieven naar buiten treden!”