DeSeizoenen behaalt hoogste trede op de PSO prestatieladder voor Sociaal Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt ook wel sociaal ondernemerschap of inclusief ondernemen genoemd. DeSeizoenen heeft trede 3 behaalt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dit betekent dat wij op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Wij bieden werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werken bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven.

DeSeizoenen biedt de juiste begeleiding
Voor mensen die heel slechts heel moeizaam of heel beperkt arbeidsvaardigen kunnen aanleren, is op de reguliere arbeidsmarkt geen plek. Meestal is deze groep mensen aangewezen op dagbesteding. Binnen de werkgebieden van DeSeizoenen leren wij deze groep mensen met de juiste begeleiding, op hun eigen tempo en binnen hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden toch (enige) arbeidsvaardigheden aan. Een enkeling stroomt na jaren zelfs uit naar een betaalde baan. Ook aan stagiaires uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of MBO niveau 1 en 2 en aan mensen die weer moeten wennen aan een arbeidsritme bieden de werkgebieden van DeSeizoenen mogelijkheden om passende arbeidsvaardigheden te leren. Samen met onze vakinhoudelijk werkleiders leveren zij producten en diensten die een maatschappelijke en economische waarde hebben, zowel binnen als buiten DeSeizoenen.

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert sociaal ondernemen in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Wil je meer weten over PSO certificering? Ga dan naar www.PSO-Nederland.nl.

prestatieladderpso

trede-3-pso-prestatieladder-keurmerk-sociaal-ondernemen-social-return