DeSeizoenen financieel gezond en onafhankelijk van ziekenhuizen MC Groep

Het faillissement van het MC Slotervaart in Amsterdam en de MC IJsselmeer Ziekenhuizen in Flevoland heeft geen gevolgen voor de continuïteit van DeSeizoenen. Loek Winter en Willem de Boer zijn zowel aandeelhouder van deze ziekenhuizen als van DeSeizoenen. Financieel en organisatorisch staat DeSeizoenen echter geheel los van de ziekenhuizen.

Algemeen Directeur van DeSeizoenen, Merlijn Trouw: “DeSeizoenen is een gezonde zorgorganisatie op antroposofische grondslag voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De financiële resultaten zijn positief en de eigen vermogenspositie en liquiditeit zijn goed. Bovendien kent DeSeizoenen geen schulden bij banken of andere financiers.”