DeSeizoenen steunt doorstart Hermes Huis

De kleinschalige zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking Stichting Hermes Huis in Bosch en Duin verkeert in ernstige financiële problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Bestuurder Ton Zegers ziet echter mogelijkheden om de zorg voor het merendeel van de tien cliënten voort te zetten. DeSeizoenen steunt, als eindverantwoordelijke voor de zorg van deze cliënten, het Hermes Huis bij een doorstart.

Te complex voor een kleinschalige organisatie
Vanwege de kleinschaligheid verkeerde Stichting Hermes Huis al langere tijd in financiële problemen. De combinatie van cliënten met zeer verschillende zorgvragen bleek te complex voor het Hermes Huis. Hoewel de ouders/vertegenwoordigers van de cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn over de geboden zorg, stond het Hermes Huis al enige tijd onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Samenwerken aan een doorstart
De meeste ouders/vertegenwoordigers willen graag dat de cliënten op het Hermes Huis kunnen blijven wonen. Om die reden wordt er door het Hermes Huis en DeSeizoenen hard gewerkt aan een doorstart. De verwachting is dat het merendeel van de tien cliënten zullen passen in de nieuwe opzet van het Hermes Huis. Voor de overige cliënten zoekt DeSeizoenen naar een passende plek. Om op langere termijn minder kwetsbaar te zijn zoekt het Hermes Huis aansluiting bij een regionale zorgaanbieder.

Initiatief van betrokken ouders
Het Hermes Huis is eind 2012 gestart vanuit een initiatief van betrokken ouders. Omdat de stichting niet zelfstandig contractafspraken met het Zorgkantoor kon maken, werd DeSeizoenen bereid gevonden om als hoofdaannemer op te treden.