DeSeizoenen vult Directie en Raad van Commissarissen aan

DeSeizoenen heeft na het vertrek van financieel directeur Peter Lensselink per 1 juli jl. de directie aangevuld met Anne-Marie Jasper – van Nellen. Na positieve advisering door de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, is zij per 1 augustus benoemd als interim-directeur financiën en bedrijfsvoering. Anne-Marie Jasper – van Nellen heeft ruime ervaring als adviseur, manager en directeur op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in de zorg. Zij vormt samen met Merlijn Trouw (algemeen directeur) de directie van DeSeizoenen.

Daarnaast zijn onlangs ook twee vacatures in de Raad van Commissarissen ingevuld, waardoor de Raad nu uit vijf leden bestaat. Per 1 augustus zijn Roel Verheul en Saskia Emmerik aangetreden. Roel Verheul is zelfstandig ondernemer in de zorg en was voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong, landelijk instituut voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast was hij bestuurslid van GGZ Nederland. Saskia Emmerik is directeur van de divisie Intensieve Behandeling bij Amarant, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of hersenletsel.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Andreas Reigersman is content met de aanvullingen in de directie en de raad: ‘zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn nu weer op volle kracht en de volledige scheiding tussen directie,- toezichts- en aandeelhoudersfuncties is voltooid.’