Directie DeSeizoenen: Er lekken geen zorggelden weg bij DeSeizoenen

Oploo, 23 februari 2018

De directie van DeSeizoenen stelt dat de in de media verschenen berichten over het weglekken van zorggelden onjuist zijn.

Op 22 februari 2018 heeft een zitting bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam plaatsgevonden. De Cliëntenraad (CCr) van DeSeizoenen heeft vragen over de juridische structuur waarin DeSeizoenen opereert en de (contractuele) relatie tot haar zustervennootschappen.

Naar aanleiding van de zitting is in de media onder meer vermeld dat er mogelijk naar schatting EUR 1.5 miljoen aan zorggelden zou weglekken. Daarvoor werd evenwel voor of tijdens de zitting geen bewijs aangedragen. De directie van DeSeizoenen steekt haar hand ervoor in het vuur dat er geen zorggelden weglekken.

Mede om de zorgen van de centrale cliëntenraad weg te nemen, heeft DeSeizoenen een tweetal analyses laten uitvoeren door professionele onafhankelijke deskundigen om te toetsten of de overeenkomsten met DeSeizoenen Vastgoed en Care Shared Services marktconform zijn.
Uit de analyse blijkt dat de huren die DeSeizoenen betaalt aan Vastgoed DeSeizoenen voor de locaties Bronlaak, Overkempe en De Corisberg zelfs lager zijn dan gebruikelijk in de markt voor zorgvastgoed. Daarnaast blijkt dat de vergoedingen die DeSeizoenen voor de dienstverlening betaalt aan Care Shared Services marktconform zijn. De waardering voor deze dienstverlening van locatiemanagers en teamcoördinatoren is hoog.

De Centrale Cliëntenraad sprak bij de rechters ook over het achterstallig onderhoud. Deze achterstalligheid is veroorzaakt door de vorige eigenaren en daarvoor heeft DeSeizoenen een uitgebreid investeringsplan gemaakt voor meerdere jaren. De Centrale Cliëntenraad is hierover ingelicht. De afgelopen periode zijn een aantal renovatieprojecten uitgevoerd om de staat van het vastgoed te verbeteren.

De Ondernemingskamer heeft aangegeven over twee maanden uitspraak te doen. DeSeizoenen ziet het oordeel van de Ondernemingskamer met vertrouwen tegemoet en zal ook in de tussentijd in gesprek willen blijven met de Cliëntenraad om hun vragen te beantwoorden.