Ellen Maat nieuw lid Raad van Commissarissen DeSeizoenen

Per 1 september versterkt Ellen Maat de Raad van Commissarissen (RvC) van zorgorganisatie DeSeizoenen. Ellen heeft veel ervaring in de zorgsector en is op dit moment directeur Strategie & Innovatie bij Cordaan. Eerder werkte ze als Programmadirecteur voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Ellen is 43 jaar en woont in Den Haag.

Wijziging Governancestructuur
Ellen versterkt als vierde persoon het team dat bestaat uit Andreas Reigersman (voorzitter), Hans de Goeij en Bob Witsenburg. Naar een 5e lid van de Raad van Commissarissen wordt nog gezocht. Door een recente wijziging in de Governancestructuur, waarbij aandeelhouders niet langer zitting hebben in de RvC, is deze ruimte ontstaan.

Taak van de RvC
De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen DeSeizoenen. Daarnaast fungeert de RvC als raadgever van de directie en als klankbord. De achtergrond, kennis en kunde van de verschillende raadsleden is complementair aan elkaar. Passend bij wat in deze tijd wordt gevraagd van een effectief toezichthouder van een zorginstelling op antroposofische basis voor mensen met een verstandelijke beperking.

fotoEllenMaat