Europees gezelschap bezoekt Bronlaak

Van 9 t/m 12 mei was Bronlaak gastvrouw voor de jaarlijkse conferentie van het ECCE, European Co-operation in Antroposophical Curative Education en Social Therapy. Een groep van 25 deelnemers, afkomstig uit geheel Europa (14 nationaliteiten), sprak met elkaar over ‘inclusie’*.

Het ECCE werd in 1992 opgericht en vertegenwoordigt een doelgroep met speciale ondersteunings- en begeleidingsbehoeften en behartigt hun belangen op Europees niveau, vanuit een antroposofisch perspectief. Elk jaar komt het ECCE samen om een thema te bespreken. Dit keer was dat thema ‘Inclusie’. De deelnemers spraken over het thema, luisterden naar sprekers en beleefden inclusie op Bronlaak.

Op vrijdag 10 mei maakten de deelnemers aan het ECCE uitgebreid kennis met het wonen en werken en de rijke historie van Bronlaak. Eerst was er een biologische lunch bij Lunchroom Markant in Sint Anthonis en daarna werd een  rondleiding  over het Bronlaak terrein gegeven. De Europese deelnemers genoten van de plek, het landschap en de ontmoetingen. Er was volop waardering voor de mooie werkgebieden en de visie van Bronlaak.

Op zaterdag 11 mei was er een studiedag met sprekers en workshops. Na een opening door het Bronlaakkoor, namen gastsprekers het gezelschap mee in de geschiedenis, in gebaren en rituelen en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over het thema ‘inclusie’**. Sprekers waren: John Benjamin (projectcoördinator van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders), Dr. Pim Blomaard (Hoofdonderzoeker Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum aan de Vrije Universiteit van Amsterdam) en Dr. Femmianne Bredewold (Universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht). In  pauzes en workshops was er tijd voor oefeningen, uitwisselen van ervaringen en verdere ontmoetingen.

Op zondag 12 mei vertrok de groep na een laatste bijeenkomst weer naar huis. Maar niet nadat Bernard Heldt, voorzitter van het ECCE, Bronlaak hartelijk had bedankt voor de ontvangst, sfeer, openheid en vriendelijkheid. De samenwerking tussen de medewerkers en bewoners van Bronlaak maakte een zeer goede indruk op de leden van ECCE. Voor velen was Bronlaak een voorbeeld voor inclusie in een beschermde leefsituatie. Bronlaak is gezien door een internationaal gezelschap!

* Inclusie is het volwaardig opnemen in de samenleving van bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

** Samen met oudervereniging Kansplus, Sien, Vereniging Gehandicapten Nederland en diverse zorginstellingen in Nederland bereidt de Universiteit voor Humanistiek op dit moment een onderzoek voor wat het VN-verdrag betekent voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking die wonen, werken en leven in een beschutte leefomgeving. In het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking staan het bevorderen van participatie en een meer inclusieve samenleving centraal. Maar hoe geef je vorm aan participatie en sociale inclusie voor mensen met zware verstandelijke beperkingen die wonen in een beschutte leefomgeving? In hoeverre is wonen in een beschutte leefomgeving te verenigen met sociale inclusie en participatie? Zijn er voor die situatie geen andere leidende idealen nodig, bijvoorbeeld waardigheid? Bronlaak is ook onderwerp van studie in dit onderzoek.