Kees Dubbelboer benoemd als bestuurder van WW Zorg Groep BV

Per 1 augustus jl. is de heer Kees Dubbelboer benoemd als bestuurder van WW Zorg Groep BV, de holding waaronder ook DeSeizoenen valt. De heer Flach is op diezelfde datum teruggetreden als bestuurder. De heer Dubbelboer is een ervaren financieel manager, bestuurder en toezichthouder en vervult naast zijn bestuurdersrol bij WW Zorg Groep toezichthoudende functies bij het Rijnstate Ziekenhuis, de Hogeschool Leiden en de Stichting CITO. De heer Dubbelboer heeft geen andere of eerdere banden met enige vennootschappen of activiteiten binnen de groep; hij is geen aandeelhouder en zal dat ook niet worden.

Deze benoeming past in de verdere professionalisering van de governance binnen de groep, en zorgt ervoor dat alle bestuursfuncties in de groep ingevuld zijn door onafhankelijke bestuurders.