Maatregelen Coronavirus 16 maart 2020

Gisteren heeft de rijksoverheid ingrijpende maatregelen genomen rond het coronavirus door onder andere scholen en horeca te sluiten tot 6 april a.s. De maatregelen zijn gericht op het vertragen van de verspreiding van het virus en het beschermen van de meest kwetsbare mensen.

In lijn met deze doelstellingen neemt DeSeizoenen vooralsnog tot 6 april a.s. de volgende aanvullende maatregelen:

  • In beginsel worden de werkgebieden op de locaties vanaf morgen 17 maart gesloten om het verspreidingsrisico te verminderen en voldoende medewerkers in te kunnen zetten in de woonhuizen. In feite gaan we dus werken met weekendroosters. Uitzonderingen kunnen werkgebieden op de kleinere locaties zijn waar vrijwel een gehele woongroep samen werkt en er geen interactie is met anderen.
  • De werkgebieden die doorgang moeten blijven vinden (denk aan veeverzorging, wasserij, keuken) zijn hierop een (gedeeltelijke) uitzondering. In principe worden bewoners hier vanaf morgen niet ingezet. Indien winkels openblijven, dan worden de winkelmedewerkers niet meer ingezet in de woonhuizen.
  • Externe dagbesteders worden niet meer opgevangen op onze locaties.
  • De werkbegeleiders worden zo veel mogelijk gekoppeld aan vaste woonhuizen om het aantal interacties te beperken.
  • Contacten tussen woningen, hetzij door bewoners, hetzij door medewerkers worden waar mogelijk vermeden.
  • Groepstherapieën, mondzorg en ook individuele therapieën worden opgeschort, tenzij er een medische noodzaak is dat een therapie of behandeling doorgang moet blijven vinden.
  • Cliënten die onlangs in een risicogebied (buitenland) zijn geweest en ziekteverschijnselen vertonen wordt gevraagd om ten minste 14 dagen bij hun ouders/verwanten te blijven.

Met betrekking tot bezoek nemen wij in lijn met de adviezen van de GGD/GHOR’s te volgende maatregelen:

  • Familie wordt verzocht in principe niet meer op bezoek te komen. Mocht bezoek voor de bewoner toch heel belangrijk zijn, dan wordt verzocht eerst contact te leggen met de persoonlijk begeleider. Eventueel kan er dan bezoek plaatsvinden door de eerste contactpersoon of directe familie (maximaal 2 personen), waarbij bezoek alleen plaatsvindt in de eigen kamer van de bewoner en niet in de groepsruimte.
  • Indien ouders of vertegenwoordigers graag een verwant naar huis willen halen, dan wordt verzocht om de cliënt niet voor 6 april weer terug te brengen.

Wij beseffen dat dit verstrekkende maatregelen zijn die de nodige impact hebben voor alle betrokkenen. Wij achten deze maatregelen echter noodzakelijk om de continuïteit van de zorg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en gezondheidsrisico’s te beperken.

Indien bewoners griepverschijnselen vertonen dan nemen de begeleiders direct contact op met de artsen van DeSeizoenen. Bij een verdenking op besmetting met het coronavirus zullen zij in overleg met de GGD treden en hun aanwijzingen opvolgen. In de te nemen maatregelen worden zowel de individuele achtergrond en gezondheidssituatie van de cliënt als de specifieke context van onze woongroepen goed meegewogen. De algemene medische behandellijn is dat bewoners met ziekteverschijnselen zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving worden verzorgd, waarbij vanzelfsprekend contact met andere cliënten wordt vermeden en de betreffende begeleiders ook niet op andere groepen worden ingezet.

Tot slot merken wij dat een dergelijk onbekend virus bij cliënten, ouders/verzorgers en medewerkers zorgen en angst kunnen oproepen. Directie, artsen en management van DeSeizoenen hebben hier begrip voor. Wij hopen dat de maatregelen die wij in lijn met de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD treffen vertrouwen kunnen geven. Wij beogen om met elkaar zoveel mogelijk rust, zekerheid en vertrouwen te blijven uitstralen naar de bewoners en naar elkaar.