Minder ernstig Corona-ziekteverloop bij locaties van DeSeizoenen

Onderzoek naar beschermende gezondheidsfactoren in de antroposofische VG zorg binnen Bronlaak en Elivagar (onderdeel van DeSeizoenen)

Onlangs is er een rapport uitgekomen over de beschermende gezondheidsfactoren tijdens de coronapandemie binnen de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daaruit blijkt dat de covid-19 infectie voor de bewoners bij DeSeizoenen aanmerkelijk minder ernstig is verlopen dan in niet-antroposofische instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden.

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op 2 onderzoeksvragen:

  • Is er een verschil in de ernst en aard van het klachtenverloop bij een bewezen covid-19 infectie bij bewoners met een verstandelijke beperking binnen Bronlaak/Elivagar in de periode 9 maart 2020 – 31 maart 2021 in vergelijking met dezelfde doelgroep in andere Nederlandse VGZ-instellingen (VGZ = Verstandelijke Gehandicaptenzorg)?
  • Wat zijn mogelijke beschermende gezondheidsfactoren in de antroposofische VGZ-zorgaanpak binnen Bronlaak?

Om deze vragen te beantwoorden is een literatuuronderzoek gedaan naar de gezondheidsbevorderende en risicofactoren voor de gezondheid (inclusief covid-19 infectie), is er een vergelijking gedaan met andere VGZ organisaties (niet antroposofisch) en zijn er diepte interviews gedaan over de beschermende factoren in de antroposofische zorgaanpak van Bronlaak.

Conclusie

Het onderzoek laat zien dat de covid-19 infectie voor de bewoners op Bronlaak en Elivagar aanmerkelijk minder ernstig is verlopen dan in niet-antroposofische instellingen. Er waren minder gevallen van koorts, minder kortademigheid, minder zuurstofbehoeftigheid, minder maag- en darmklachten en minder ‘zeer ernstige tot dodelijke gevallen’ (lees geen). Of covid-19 ook minder vaak is voorgekomen op Bronlaak en Elivagar is niet te zeggen, omdat daarvoor de landelijke registratiecijfers niet toereikend zijn. Bij Olmenes, ook een antroposofische zorgorganisatie, is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd met vergelijkbare resultaten.

Gezondheidsbevorderende factoren

Op basis van de uit literatuur bekende gezondheidsbevorderende factoren kun je zeggen dat DeSeizoenen veel van deze factoren toepast. Gezonde en smaakvolle voeding, beweging in de buitenlucht, gezondheid ondersteunden middelen, kunstzinnige activiteiten, zinvol werk, spiritualiteit, autonomie, gemeenschapszin en de gelijkwaardigheid zijn volgens zowel de literatuur als de geïnterviewde zorgprofessionals, beschermende factoren die bijdragen aan de gezondheid van de bewoners. Het is aannemelijk dat deze grotere weerbaarheid mede ervoor heeft gezorgd dat er aanmerkelijk minder ernstige covid-19 klachten waren.

DeSeizoenen is ervan overtuigd dat de antroposofische mensvisie en de bijbehorende helende omgeving gezondmakend zijn voor de bewoners. Mooi om te zien dat het onderzoek bevestigt dat uit de literatuur en ziektegevallen blijkt dat onze manier een beschermende factor blijkt te zijn in de strijd tegen covid-19.

Noot: Ondanks de haken en ogen die zitten aan de registratiegegevens, kan deze analyse worden gezien als een eerste redelijk betrouwbare indicatie dat de covid-infectie bij de 3 onderzochte antroposofische instellingen minder ernstig is verlopen.
Het onderzoek werd verricht in de periode voor vaccinaties.

Lees hier ook meer over de achtergrond van het onderzoek: Lectoraat AG |Nieuws (hsleiden.nl)

Het volledige onderzoek leest u hier: Rapportage gezondmakende factoren in de zorgaanpak van Bronlaak 24-02-23 DEF