Overname zorgactiviteiten Hermes Huis

De zorgactiviteiten van het Hermes Huis worden per 1 februari 2017 overgenomen door Stichting Nieuw Hermes Huis. In de afgelopen jaren verkeerde het Hermes Huis, een kleinschalige antroposofische zorgaanbieder voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Bosch en Duin, in ernstige financiële problemen. Dit leidde in de zomer van 2016 tot een faillissement. DeSeizoenen nam vanwege haar rol als hoofdaannemer (maken van contractafspraken met Zorgkantoor Zilveren Kruis) de directe zorgverantwoordelijkheid over en zocht naar mogelijkheden voor continuering van de zorg op het Hermes Huis.  

Wij zijn verheugd dat Stichting Nieuw Hermes Huis met de heer Ton Zegers als bestuurder de zorg overneemt. Hiermee is continuïteit van zorg voor de cliënten geborgd en wordt werkgelegenheid voor medewerkers behouden. Voor enkele cliënten die niet pasten in de nieuwe groepssamenstelling werd een passende plek bij andere zorgorganisaties gevonden. 

Vanwege de kleinschaligheid van het Hermes Huis heeft de stichting ondersteuning gezocht bij een grotere partner in de regio. De stichting gaat daarom samenwerken met de zorgorganisatie ’s Heeren Loo. Het Hermes Huis biedt plaats aan tien (jong)volwassen bewoners met een ernstige verstandelijke beperking. Enkele plekken zijn nog vrij.