Rapport onderzoeker Ondernemingskamer: Geen sprake van weglekken zorggelden bij DeSeizoenen

De door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker heeft vastgesteld dat er bij DeSeizoenen geen zorggelden weglekken, er geen sprake is van onbehoorlijk ondernemingsbestuur en geen sprake is van wanbeleid.

In april 2018 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof van Amsterdam een onderzoek bevolen naar de verwerving van vastgoed door een zustervennootschap van DeSeizoenen. Na een zorgvuldig en uitgebreid onderzoek stelt de onderzoeker onder meer vast dat:
• de kwaliteit van de zorg niet ter discussie staat;
• er geen zorggelden wegvloeien;
• de verwerving van het vastgoed als zakelijk kan worden aangemerkt;
• de onafhankelijke commissarissen en bestuurder hun taak bij de verwerving zelfstandig en nauwgezet hebben vervuld;
• de verwerving niet tot gevolg heeft gehad dat het winstuitkeringsverbod is geschonden.

De conclusies van de onderzoeker zijn in lijn met de analyses die begin 2018 in opdracht van DeSeizoenen zijn uitgevoerd, waaruit bleek dat DeSeizoenen marktconforme afspraken heeft gemaakt met andere vennootschappen in de groep en er geen zorggelden wegvloeien. Ook heeft een externe expert vastgesteld dat de governance van DeSeizoenen in lijn is met wet- en regelgeving.

Aandacht naar de zorg
Algemeen directeur Merlijn Trouw hoopt dat met de conclusies van dit onderzoek alle aandacht weer gericht kan worden op de zorg en begeleiding van cliënten: “Directie en raad van commissarissen onderschrijven de conclusies van het onafhankelijke onderzoek. DeSeizoenen wil dit nu achter zich laten en zich weer volledig kunnen richten op het borgen en ontwikkelen van de antroposofische zorg voor cliënten. Wij hopen dat wij daar met alle betrokkenen gezamenlijk aan verder kunnen werken.”

Het onderzoeksverslag vindt u via de volgende link: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/DEEL%201.pdf

In de bijlage vindt u de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport.