Reactie directie DeSeizoenen op berichtgeving 30-11-2018

DeSeizoenen heeft kennis genomen van de berichtgeving in Dagblad Trouw. De advocaat van de Centrale Cliëntenraad de heer De Savornin Lohman stelt daarin dat DeSeizoenen het winstuitkeringsverbod omzeilt en dat zorggelden onrechtmatig wegvloeien. DeSeizoenen weerspreekt deze aantijgingen. Alle wet- en regelgeving wordt nageleefd en het verbod op winstuitkering wordt niet omzeild.

Uit onderzoek dat externe partijen begin 2018 hebben uitgevoerd, is gebleken dat de huurovereenkomst en de dienstenovereenkomst die DeSeizoenen heeft met andere vennootschappen binnen haar groep, marktconform zijn. Dat er zorggelden wegvloeien is pertinent onjuist. Ook de governance van DeSeizoenen is onderzocht door een onafhankelijke en externe expert. In dit onderzoek is bevestigd dat de governance in lijn met wet- en regelgeving is.

De Ondernemingskamer heeft vervolgens in april 2018 eveneens geoordeeld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er zorggelden wegvloeien. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat de kwaliteit van zorg van DeSeizoenen niet ter discussie staat. Wel heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar – kort gezegd – de formele besluitvorming in het verleden rondom de verwerving van het vastgoed door een zustervennootschap van DeSeizoenen. De door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker heeft het onderzoek bijna afgerond en DeSeizoenen verwacht op korte termijn het definitieve onderzoeksrapport.

Merlijn Trouw, algemeen directeur van DeSeizoenen: “Wij hebben alle vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek. Indien de NZa en de IGJ ook een onderzoek instellen naar DeSeizoenen, verlenen we daar uiteraard onze volledige medewerking aan. Ook deze uitkomsten zien we met het volste vertrouwen tegemoet. Het zou goed zijn als de focus van alle betrokkenen weer daar gelegd wordt waar die hoort: bij het organiseren en verlenen van goede begeleiding aan onze cliënten.”