Tijdelijke verhuizing bewoners Verdandi (De Groote Modderkolk)

Vanwege een ernstige lekkage van de waterleiding vertrekken de tien bewoners van locatie Verdandi in Loenen (De Groote Modderkolk) nog voor kerstmis uit hun groepswoning. Om op korte termijn te kunnen starten met herstelwerkzaamheden moest met spoed tijdelijke huisvesting gezocht worden voor enkele weken tot enige maanden. Gelukkig bood Zorggroep Apeldoorn hulp door een leegstaande afdeling van Casa Bonita in Apeldoorn aan te bieden. Hier kunnen de bewoners vanaf begin januari terecht. Met de feestdagen zijn veel bewoners naar familie toe. Voor de achterblijvers is een vakantiewoning gehuurd.

Op woensdag 30 december staat de verhuizing van inventaris, huisraad en persoonlijke eigendommen gepland. Op zondag 3 januari nemen bewoners en medewerkers van De Groote Modderkolk hun tijdelijke intrek op locatie Casa Bonita.