Uitspraak Ondernemingskamer: Enquêteverzoek deels toegewezen

Oploo, 30 april 2018

Op 30 april 2018 heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan over het verzoek van de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen tot een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de zorgorganisatie. De Ondernemingskamer heeft dit enquêteverzoek van de Centrale Cliëntenraad op een aantal onderdelen afgewezen en beperkt toegewezen.

De Ondernemingskamer heeft in de uitspraak bevestigd dat de kwaliteit van de geleverde zorg niet ter discussie staat en de huidige situatie van DeSeizoenen geen reden geeft voor een onderzoek. Volgens de Ondernemingskamer zijn er geen aanwijzingen dat publieke middelen die bestemd zijn voor de zorg, wegvloeien naar zustervennootschappen. Ook de huidige staat van het vastgoed is geen onderwerp van onderzoek.

De Ondernemingskamer ziet wel reden om een onderzoek te bevelen naar de besluitvorming bij DeSeizoenen rondom de verwerving van het vastgoed door Vastgoed DeSeizoenen. Het onderzoek heeft dus enkel betrekking op besluitvorming in het verleden.

De directie van DeSeizoenen gaat de uitspraak van de Ondernemingskamer nader bestuderen. De directie benadrukt dat DeSeizoenen financieel gezond is, de kwaliteit van de geleverde zorg goed is en de continuïteit van de organisatie niet ter discussie staat.

De volledige uitspraak is te lezen op de website www.rechtspraak.nl.