Werken bij een bijzondere zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking?

In Nederland zijn verschillende zorgorganisaties die werken vanuit een antroposofische mensvisie. DeSeizoenen is er een van. Centraal in die visie staan gelijkwaardigheid tussen begeleider en cliënt en de ontwikkeling van ieder individu in verbinding met de mensen en de wereld om zich heen.

Accent op mogelijkheden in plaats van beperkingen
In de antroposofische gezondheidszorg richten we ons vooral op wat goed gaat en op het versterken van initiatiefkracht, in plaats van op wat niet goed gaat. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen.

Een extra perspectief
Medewerkers bij DeSeizoenen zijn regulier opgeleid, maar hebben zich daarnaast verdiept in de antroposofische visie op mens en gezondheid. Ze beschikken dus over een extra perspectief. Antroposofische gezondheidszorg is wat betreft diagnose en therapie een verruiming van de reguliere geneeskunde. Door de gezonde en zieke mens en ook de natuur met een spirituele blik waar te nemen, ontstaan nieuwe inzichten.

Een ‘luisterende’ houding
Antroposofische organisaties gaan verder dan het alleen het zorgen voor iemands fysieke en psychische welzijn. Het gaat om het vinden en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor zijn een goede sfeer, het mogen zijn wie je bent, het aandacht hebben voor elkaar en het voelen dat je van waarde bent belangrijke voorwaarden. Voor zowel cliënt als medewerker! Een ‘luisterende’ houding is voor medewerkers van antroposofische organisaties essentieel.

Altijd op zoek naar goede Begeleiders!
Voel je je aangesproken door deze visie? Kijk dan eens op onze website onder ‘vacatures’. Wij zijn doorlopend op zoek naar goede Begeleiders! Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen met onze afdeling personeelszaken voor meer informatie.