Klokje kersttijd 2023

De grote adventstijd is begonnen. We kunnen
ons afvragen; welke weg gaan wij, ga ik, in deze
tijd van grote verwachting, hoe bereiden we ons,
hoe bereid ik me voor op het grote lichtfeest,
ons kerstfeest.
Advent, (Latijn; Advenire=Aankomen)
De tijd van verwachting, voorbereiding op wat er komen gaat.
Dat voorbereiden mochten we al even oefenen en doen door het vieren
van het Michaëlsfeest. Het feest van moed en het in vrijheid maken van
voor ons de juiste keuzes. Wij mochten oogsten en daarna moed
verzamelen voor wat er komen gaat. Het strijden tegen…de strijd met…het
wijzen naar onze draak.
We mochten het oefenen met Sint-Maarten, het feest van heroverweging
en offerkracht. Sint-Maarten deelt. Gelijkwaardigheid door het delen met
zijn medemens. We schenken dat, wat vrij is.
En nu ook met Sint-Nicolaas, hij leert ons te geven zonder iets terug te
ontvangen evenals Sint-Maarten. Het feest van geven vanuit een
onvoorwaardelijke liefde en reflectie. Het waarnemen zonder te oordelen.
En open te staan voor wat er komen gaat. Vol verwachting klopt ons
hart…. En dan is daar het kerstfeest. Maria met haar mantel van zorg,
sterrenzegen en liefde krachten schenkt ons het kerstkind, zij schenkt ons
het liefdekind, zij schenkt ons een groot licht, wij mogen ons openstellen
om dit licht te ontvangen.

In het klokje lees je alles over hoe het advent en de kersttijd beleefd en gevierd wordt op Bronlaak.
Veel leesplezier!

Klokje Kersttijd 2023