Klokje Kersttijd

De grote adventstijd is begonnen. We kunnen ons afvragen; welke weg gaan wij, ga ik, in deze tijd van grote verwachting, hoe bereiden we ons, hoe bereid ik me voor op het grote lichtfeest, ons kerstfeest.
Dat voorbereiden mochten we al even oefenen en doen door het vieren van het Michaëlsfeest. Het feest van moed en het in vrijheid maken van voor ons de juiste keuzes. Wij mochten oogsten en daarna moed verzamelen voor wat er komen gaat. Het strijden tegen…de strijd met…het wijzen naar onze draak.
We mochten oefenen het met Sint-Maarten, het feest van heroverweging en offerkracht. Sint-Maarten deelt. Gelijkwaardigheid door het delen met zijn medemens. We schenken dat, wat vrij is. En nu ook met Sint-Nicolaas, hij leert ons te geven zonder iets terug te ontvangen evenals Sint Maarten. Het feest van geven vanuit een onvoorwaardelijke liefde en reflectie. Het waarnemen zonder te oordelen. En open te staan voor wat er komen gaat. Vol verwachting klopt ons hart…. En dan is daar het kerstfeest. Maria met haar mantel van zorg, sterrenzegen en liefde krachten schenkt ons het kerstkind, zij schenkt ons het liefdekind, zij schenkt ons een groot licht, wij mogen ons openstellen om dit licht te ontvangen.

Het klokje kunt u hier lezen.

Klokje Kersttijd 2022 (1)