Bronlaak

Bronlaak is een unieke dorpsgemeenschap waar mensen met beperkingen én talenten met een zorg- of hulpvraag, het dagelijks leven delen. Hier wordt vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen.

Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich door elkaar te ontmoeten in het samen wonen, het samen werken en het ontspannen in de vrije tijd. Bronlaak kent een rijk cultureel leven dat zichtbaar wordt in (jaar)feesten, concerten, voorstellingen en exposities (open toegang). Bronlaak wordt gezien als het achtste kerkdorp van de gemeente Sint Anthonis.

 

Wonen

Bronlaak bestaat uit verschillende woonhuizen en werkgebieden op het landgoed. Ook is er, op 3 kilometer afstand, een woonhuis met daaraan gekoppeld een werkgebied. In het dorp Sint Anthonis zijn vier woonhuizen vanuit Bronlaak bewoond. In totaal zijn er 196 woonplekken op Bronlaak.

bronlaak 2013 078

Werken

Onze bewoners werken, net als ieder ander. Door te werken neem je deel aan het maatschappelijk leven. Je kunt je ontplooien. Óók als je een beperking hebt. Wanneer je werkt heb je eigen taken en verantwoordelijkheden, al naar gelang je kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen. We gaan bij DeSeizoenen samen met de bewoner op zoek naar een werkgebied dat het beste past.

Vrije Tijd

Bronlaak biedt een diversiteit aan vrijtijd-activiteiten. Lees daarvoor het boek!