familievereniging

Familie Vereniging Bronlaak

Bronlaak heeft naast de cliëntenraad (wettelijk orgaan) ook een Familievereniging. De Familievereniging van Bronlaak is het platform voor wettelijk vertegenwoordigers en verwanten bewoners en dagbesteders van Bronlaak. De Familievereniging van Bronlaak heeft zich tot doel gesteld om de lotsverbondenheid van verwanten met Bronlaak levend te houden en bij te dragen aan het welzijn van de bewoners.

Ons doel is:

  • Een ontmoetingsplaats zijn voor verwanten.
  • Elkaar ondersteunen, activeren en stimuleren voor het vergroten van participatie.
  • De ontwikkelingen volgen op Bronlaak in samenwerking met de cliëntenraad.
  • De band van verwanten onderling en met de vertegenwoordigers in de cliëntenraad verstevigen.
  • Een ambassadeursfunctie vervullen naar nieuwe verwanten die zich oriënteren op Bronlaak voor hun zoon of dochter.
  • Een middel zijn om de kracht van de antroposofische zorg te tonen in een sterk veranderende samenleving.

De familievereniging vindt de continuïteit van deze antroposofisch geïnspireerde zorg voor de bewoners en dagbesteders van Bronlaak van groot belang, juist voor de lange termijn. Verwanten wisselen, jongere generaties of andere verwanten nemen die rol over en ook de begeleiders op Bronlaak wisselen. We zijn allemaal passanten en de bewoners blijven. Des te belangrijker is het dat bewoners zo onafhankelijk mogelijk kunnen wonen, leven en werken op Bronlaak.

De Familievereniging brengt verwanten met elkaar in contact, zij fungeert als vraagbaak bij individuele vragen en komt twee maal per jaar bij elkaar in een ledenvergadering waar ook een actueel thema wordt behandeld. Tijdens deze ledenvergaderingen kunnen verwanten elkaar ontmoeten en gaan ze met elkaar in gesprek. De familievereniging ondersteunt ook de verwantengeleding in de cliëntenraad.

Lidmaatschap

Als lid van de gemeenschap Bronlaak bent u, als uw zoon of dochter op Bronlaak gaat wonen en werken, ook lid van de Familievereniging. Tenzij u zich afmeldt bij de voorzitter van het bestuur (U blijft nog wel de informatie van de familievereniging ontvangen).De contributie bedraagt 12,50 euro voor alleenstaanden en 25 euro voor meerpersoonshuishoudens en is op vrijwillige basis. Vanuit deze bijdragen worden de ledenvergaderingen en open dagen bijvoorbeeld bekostigd.

Contactverwanten

In 2016 zijn we verder gestart met contactverwanten. Bijna elk huis kent een contactverwante en een contactbegeleider. In de huizen gebeurt het. Daar wonen onze zonen, dochters, broers en zussen. Het woonhuis wordt gedragen door de bewoners samen met de begeleiders en hun netwerk. De familievereniging wil graag samen met de cliëntenraad verbonden zijn met de bewoners en hun begeleiders in de woonhuizen. De contactverwanten, familievereniging en cliëntenraad zoeken elkaar op en wisselen ervaringen uit om het wonen en ontmoeten op Bronlaak in de diverse woonhuizen gezamenlijk mee vorm te geven. Vanuit Bronlaak wordt dit gefaciliteerd door de contactbegeleiders en de locatiemanager.

Activiteiten

Verwanten nemen samen met de bewoners van Bronlaak actief deel aan het gemeenschapsgebeuren, denk hierbij aan de jaarfeesten, de culturele voorstellingen en de wandelingen. Voor het netwerk van ouders, broers, zussen, contactverwanten en contactbegeleiders worden onder andere de halfjaarlijkse ledenvergaderingen, de meewerkdagen en de familiedagen georganiseerd.

In het voorjaar en het najaar is er een algemene ledenvergadering. Dan wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de familievereniging. Uw stem wordt altijd gehoord en er is gelegenheid tot discussie. Ook krijgt u de gelegenheid om andere verwanten te ontmoeten. Een gedeelte wordt altijd ingeruimd om verwanten beter te betrekken bij de antroposofische zorg.

Samen in de zorg  Bronlaak (pictoboekje)

In vervolg op bovenstaand document Samen in de Zorg is er een pictoboekje gemaakt met de bewoners. Het boekje is voor iedereen die op Bronlaak woont en het netwerk daaromheen. Het boekje is een co-productie van bewoners in een klankbordgroep, logopediste, locatiemanager, wettelijk vertegenwoordigers, orthopedagogen en medewerkers van Papyrus. Het boekje is gelanceerd met een officiële overhandiging aan de bewonersraad in april 2016. U kunt het boekje hier downloaden.

Klik hier om het boekje ‘Samen in de zorg Bronlaak + sociaal netwerk’ te bekijken.

Vragen

Heeft u vragen voor de familievereniging? Neem dan contact op met een van onze contactpersonen:

Mark de Jonge, voorzitter

markdjonge@live.nl

tel. 0243582475

Eddy Oude Vrielink

eddyoudevrielink@gmail.com

tel. 0243582348

 

Interessante links voor verwanten:

Informatie over de Familievereniging van Bronlaak:  geschiedenis Familievereniging

Document Partnerschap

www.drienamiek.nl over de driehoekskunde onder andere de driehoek van bewoners, verwanten en professionals

www.kansplus.nl belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten

www.iederin.nl  ieder(in) is een belangennetwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte