familievereniging

Familie Vereniging Bronlaak

Bronlaak heeft naast de cliëntenraad (wettelijk orgaan) ook een Familievereniging. De Familievereniging van Bronlaak is het platform voor wettelijk vertegenwoordigers en verwanten zoals ouders, broers en zussen van bewoners en dagbesteders van Bronlaak.

Verwanten kiezen bewust voor Bronlaak. Deze keuze ontwikkelt zich en zo verbinden zij zich ook met de Bronlaak gemeenschap. Verwanten hebben hun zorg grotendeels aan Bronlaak overgedragen maar blijven voor de meeste bewoners eindverantwoordelijk.

De Familieverenging wil het antroposofisch erfgoed van Bronlaak bewaken en het sociaal-therapeutische gedachtengoed binnen de woon-werkgemeenschap mee vorm en inhoud geven.

De familievereniging vindt de continuïteit van deze antroposofisch geïnspireerde zorg, voor de bewoners en dagbesteders van Bronlaak van groot belang, juist voor de lange termijn. Verwanten wisselen, jongere generaties of andere verwanten nemen de rol van verwante over, ook de begeleiders op Bronlaak wisselen steeds. We zijn allemaal passanten en de bewoners blijven. Des te belangrijker is het dat bewoners zo onafhankelijk mogelijk kunnen wonen, leven en werken op Bronlaak.

Document Partnerschap

De Familievereniging brengt verwanten met elkaar in contact, zij fungeert als vraagbaak bij individuele vragen en komt twee maal per jaar bij elkaar in een ledenvergadering waar ook een actueel thema wordt behandeld. Tijdens deze ledenvergaderingen kunnen verwanten elkaar ontmoeten en gaan ze met elkaar in gesprek. De familievereniging ondersteunt ook de verwantengeleding in de cliëntenraad.

Bestuur

In het bestuur van de familievereniging zitten momenteel 4 leden, twee ouders, een broer en een zus. De voorzitter van de familievereniging is Gosse Heeringa. De andere bestuursleden zijn Eddy Oude Vrielink, Jeroen Lucassen, en Tonnie Hendrickx.

Lidmaatschap

Nieuwe verwanten, wettelijk vertegenwoordigers zijn automatisch lid en krijgen automatisch de post per e-mail toe gezonden. De familievereniging bekostigt haar uitgaven voor onder andere de ledenvergadering, open dagen en lidmaatschappen vanuit de bijdragen van de verwanten. Deze vrijwillige bijdrage bedraagt €25 euro voor een gezin of € 12,50 voor alleenstaanden.

Contactverwanten

In 2016 zijn we verder gestart met contactverwanten. Bijna elk huis kent een contactverwante en een contactbegeleider. In de huizen gebeurt het. Daar wonen onze zonen, dochters, broers en zussen. Het woonhuis wordt gedragen door de bewoners samen met de begeleiders en hun netwerk. De familievereniging wil graag samen met de cliëntenraad verbonden zijn met de bewoners en hun begeleiders in de woonhuizen. De contactverwanten, familievereniging en cliëntenraad zoeken elkaar op en wisselen ervaringen uit om het wonen en ontmoeten op Bronlaak in de diverse woonhuizen gezamenlijk mee vorm te geven. Vanuit Bronlaak wordt dit gefaciliteerd door de contactbegeleiders en de locatiemanager.

Agenda

Verwanten nemen samen met de bewoners van Bronlaak actief deel aan het gemeenschapsgebeuren, denk hierbij aan de jaarfeesten, de culturele voorstellingen en de wandelingen. Voor het netwerk van ouders, broers, zussen, contactverwanten en contactbegeleiders worden onder andere de halfjaarlijkse ledenvergaderingen, de meewerkdagen en de familiedagen georganiseerd.

Samen in de zorg  Bronlaak (pictoboekje)

In vervolg op bovenstaand document Samen in de Zorg is er een pictoboekje gemaakt met de bewoners. Het boekje is voor iedereen die op Bronlaak woont en het netwerk daaromheen. Het boekje is een co-productie van bewoners in een klankbordgroep, logopediste, locatiemanager, wettelijk vertegenwoordigers, orthopedagogen en medewerkers van Papyrus. Het boekje is gelanceerd met een officiële overhandiging aan de bewonersraad in april 2016. U kunt het boekje hier downloaden.

Klik hier om het boekje ‘Samen in de zorg Bronlaak + sociaal netwerk’ te bekijken.

Vragen

Heeft u vragen voor de familievereniging kunt u deze stellen aan Gosse Heeringa, heeringa@clear-connect.nl

Interessante sites voor verwanten:

www.drienamiek.nl over de driehoekskunde onder andere de driehoek van bewoners, verwanten en professionals

www.kansplus.nl belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten

www.iederin.nl  ieder(in) is een belangennetwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte