historie

SPR028114021915590

In 1907 verwierf Twents bankier Adam Roelvink een stuk natuur rond een Peelven in het gebied met de naam Grote Slink. Zijn landhuis verrees op een terp. Rondom dit huis werd een park aangelegd, met verschillende boomsoorten en een waterpartij, alles geheel in Engelse landschapsstijl. Ook werd een koetshuis en later, voor dochter Willy, het Peelhuis gebouwd. Deze zeer kunstzinnige vrouw, verhuurde vanaf september 1947 het grootste deel van het landhuis met omliggende grond aan Simon Antonides en zijn vrouw Albertina Gevers Leuven. Zij zijn de grondleggers van het huidige Bronlaak het eerste antroposofische instituut voor volwassenen. Bij hen voegde zich de bekwame en kunstzinnige Tom Fiedler uit Zonnehuis Stenia te Zeist.

image

Op zaterdag 23 oktober 1948 werd woon-werkgemeenschap Bronlaak officieel geopend, als opmaat voor een internationale conferentie, georganiseerd door mede-oprichter Bernard Lievegoed. Vijf mannelijk jong volwassenen vonden hun thuis. De naam Bronlaak verwijst naar de bron van koning Laach of Laak uit het Parzival-verhaal.

Het Grote Huis wordt in 1958 met negen hectare grond aan Stichting Bronlaak geschonken, waaraan later nog eens veertien hectare tuin, bos en heide worden toegevoegd. In het fundament van de eerste uitbreiding wordt een Pentagon dodecaëder ingemetseld, met daarin onder andere de grondsteenspreuk van Bronlaak, waarin de overtuiging van waaruit men wil werken is verwoord. Vanaf het begin zijn er werkgebieden voor de bewoners, zoals de biologisch-dynamische tuin en later de boerderij. Bronlaak wil een werkinstituut zijn: “Ieder heeft zijn eigen werk, aangepast aan zijn mogelijkheden“. Ook worden stilaan steeds meer therapieën ingezet: heileuritmie, schilderen, toneel en muziek.

Vanaf 1982 worden ook vrouwen opgenomen. Er komt een nieuwe gemeenschapszaal en het begrip “omgekeerde integratie“ krijgt vorm, waarbij het terrein opengesteld wordt voor wandelingen en het bijwonen van culturele activiteiten.

BL oude foto afb.2397 zonder rand

 

In de opvolgende periode komt Bronlaak in turbulent vaarwater van uitbreidingen en fusies terecht. Uiteindelijk wordt Bronlaak samen met enkele andere volwassenlocaties die onderdeel waren van Zonnehuizen, in 2012 samengevoegd tot een nieuwe organisatie DeSeizoenen met behoud van antroposofische identiteit, werkwijze en visie.