Begeleid werken

Cliënten kunnen ook als vrijwilliger buiten Bronlaak werken. Op Bronlaak noemen we dit begeleid werken. Bedrijven in de omgeving bieden een werkervaringsplek. Het geeft onze cliënten de mogelijkheid om zinvol werk buiten het Bronlaakterrein te doen bij een regulier bedrijf. Zo kan iemand zijn of haar sociale netwerk uitbreiden. Het kan ook een opstap zijn naar een betaalde functie. Het leidt altijd tot nieuwe ervaringen, meer eigenwaarde en een stuk gelijkwaardigheid.

Voorbeelden van bedrijven waar cliënten van Bronlaak werken:
• Zorgcentrum Op ’t Hoogveld, Sint Anthonis
• Geert Balthussen Boomkwekerij, Wanroij
• Stal van Rixte, Oploo
• Loon- en grondverzetbedrijf Arts, Stevensbeek
• Gemeentewerf, Gemeente Boxmeer
• Zooparc, Overloon
• Taxibedrijf Munckhof, Heijen
• Hotel-Restaurant-Café ’t Vertrek, Boxmeer
• De Gereedschapshop, Cuijk
• Basisschool Kindcentrum Leander, Sint Anthonis
• Camping Hoeve de Knol, Holthees

Voorwaarden om buiten Bronlaak te werken is het hebben van een redelijk niveau van zelfwerkzaamheid. Als een cliënt een wens uit, onderzoeken wij de mogelijkheden.
Van bedrijven en organisaties wordt verwacht dat ze het leuk vinden om iemand mee te nemen in het reguliere werk en bereid zijn om iemand in zijn kracht te willen zetten. Bronlaak biedt ondersteuning aan de cliënt en aan het bedrijf door middel van een trajectbegeleider. Deze is de contactpersoon, maakt afspraken en geeft coaching waar nodig.