jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Voor u ligt het Jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2021.

Met dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in het beleid en de resultaten op het gebied van zorgverlening, bedrijfsvoering en kwaliteit over 2021. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Gemeenschappelijke Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering. Een uitvoerige beschrijving van de kwaliteit van zorg komt aan bod in het aparte Kwaliteitsrapport.

 

Jaarverslag 2020

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2020.

Jaarverslag 2019

Voor u ligt Jaarverslag 2019 van DeSeizoenen over het jaar 2019.

Jaarverslag 2018

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2018.

Jaarverslag 2017

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2017. Jaarverslag 2017 DeSeizoenen

Jaarverslag 2016

Dit is het jaarverslag van DeSeizoenen over 2016! Jaarverslag 2016 DeSeizoenen

 

 

Jaarverslag 2015 – verder bouwen aan ontwikkeling en groei

gepubliceerd op 08-06-2016

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2015. Met dit jaarverslag willen wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht geven in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2015.

De komende jaren willen wij in verbinding met alle betrokkenen verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag 2015 DeSeizoenen

Jaarverslag 2014 – verdere opbouw

gepubliceerd op 07-07-2015

Het jaar 2014 stond in het teken van verdere opbouw van de organisatie en het voorbereiden op de hervormingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 zijn ingevoerd.

De komende jaren zullen vooral in het teken staan om vanuit eigen kracht en visie ons aan te passen aan de veranderende wet- en regelgeving en bekostigingsmodellen. Kern hiervan is dat de zorg zich primair dient te richten op de mogelijkheden en wensen van cliënten en het sterker betrekken van hun eigen sociale netwerk. Dat past bij onze visie van woon- en werkgemeenschappen die een sociale bedding creëren voor individuele ontwikkeling.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2014 DeSeizoenen