jaarverslagen

Bestuursverslag DeSeizoenen 2022

Voor u ligt het Bestuursverslag van DeSeizoenen over het jaar 2022

Met dit Bestuursverslag wordt inzicht gegeven in het beleid en de resultaten op het gebied van zorgverlening, bedrijfsvoering en kwaliteit over 2022. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering. Een uitvoerige beschrijving van de kwaliteit van zorg komt aan bod in het aparte Kwaliteitsrapport.

 

Jaarverslag 2021

Voor u ligt het Jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2021.

Jaarverslag 2020

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2020.

Jaarverslag 2019

Voor u ligt Jaarverslag 2019 van DeSeizoenen over het jaar 2019.

Jaarverslag 2018

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2018.