jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2018. Met dit jaarverslag geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2018. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouder. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Over het jaar 2018 is ook een Kwaliteitsrapport opgesteld. Dat rapport vindt u ook op onze website. Klik hier om het rapport in te zien.

Jaarverslag 2018 DeSeizoenen

Jaarverslag 2017

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2017. Met dit jaarverslag geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2017. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouder. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Over het jaar 2017 is vanwege de invoering van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg voor het eerst een apart Kwaliteitsrapport opgesteld, dat onder andere voorgelegd is aan een Externe Visitatiecommissie. Dit Kwaliteitsrapport is als apart document gedeponeerd bij het Zorginstituut. Een samenvatting is opgenomen in dit jaarverslag. Het volledige rapport vindt u ook op onze website.

Jaarverslag 2017 DeSeizoenen

 

Jaarverslag 2016

Dit is het jaarverslag van DeSeizoenen over 2016! Met dit jaarverslag geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2016. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering (besturing, beleid, kwaliteit van de zorg, kwaliteit ten aanzien van medewerkers en het financieel beleid).

Jaarverslag 2016 DeSeizoenen

 

Jaarverslag 2015 – verder bouwen aan ontwikkeling en groei

gepubliceerd op 08-06-2016

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2015. Met dit jaarverslag willen wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht geven in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2015.

De komende jaren willen wij in verbinding met alle betrokkenen verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag 2015 DeSeizoenen

Jaarverslag 2014 – verdere opbouw

gepubliceerd op 07-07-2015

Het jaar 2014 stond in het teken van verdere opbouw van de organisatie en het voorbereiden op de hervormingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 zijn ingevoerd.

De komende jaren zullen vooral in het teken staan om vanuit eigen kracht en visie ons aan te passen aan de veranderende wet- en regelgeving en bekostigingsmodellen. Kern hiervan is dat de zorg zich primair dient te richten op de mogelijkheden en wensen van cliënten en het sterker betrekken van hun eigen sociale netwerk. Dat past bij onze visie van woon- en werkgemeenschappen die een sociale bedding creëren voor individuele ontwikkeling.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2014 DeSeizoenen