ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt conform de wet alle medewerkers van DeSeizoenen B.V. door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. Hierbij staan de volgende kernthema’s centraal:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Communicatie
 • Informatie
 • Veiligheid
 • Werkgelegenheid
 • Werken aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De Ondernemingsraad DeSeizoenen wil vormgeven aan medezeggenschap door mee te sturen in beleid, door zich proactief op te stellen en door open te communiceren met directie en achterban. De Ondernemingsraad is dé vertegenwoordiger van alle medewerkers van DeSeizoenen B.V. in een toekomstbestendige organisatie.

Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in de raad vanuit de verschillende locaties. De Ondernemingsraad bestaat uit:

 • Rianne Veekens (voorzitter)
 • Jody Besten (vice voorzitter)
 • Mirjam Brinks
 • Robert Brown
 • Jeroen van Dun
 • Niels Elbers
 • Mark Gerritsen
 • Anja Lodder
 • Kimberly Mauriks
 • Leonie Vervoort
 • Betty Kuipers (ambtelijk secretaris)
 • Vacature: zetel Elivagar