ondernemingsraad

Medezeggenschap van medewerkers | Ondernemingsraad

Ondernemingsraad (OR) DeSeizoenen:

 • Doet mee en geeft zijn mening
  Volgens de wet werkt de OR in het belang van ‘het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen’. OR DeSeizoenen bestaat uit een groep medewerkers die namens collega’s overleg voert met de directeur. Overleg over het organisatiebeleid in het algemeen en de medewerkersbelangen in het bijzonder. Zeggenschap ligt bij onze directeur met zijn managementteam en medezeggenschap o.a. bij de OR. Ook onze cliënten en hun naasten mogen meedoen en hun mening geven. Dat gebeurt in de Gemeenschappelijke Cliëntenraad en de Lokale Cliëntenraden.
 • Richt zijn focus op eerlijk, veilig en gezond werken
  Doelstelling van betreffende wetgeving en CAO Gehandicaptenzorg-bepalingen, is dat werkgever en werknemer samen zorgen voor goede werkomstandigheden. Eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • Streeft naar vertegenwoordigen van locaties
  DeSeizoenen heeft één OR waarin zoveel mogelijk de diverse locaties en de Ondersteunende Diensten vertegenwoordigd zijn.
 • Doet mee = weet mee + denkt mee + beslist mee
  • Weet mee = heeft informatie nodig om zijn werk goed te kunnen doen.
  • Denkt mee = over zaken die de organisatie aangaan. De OR mag zijn advies geven over belangrijke veranderingen in de organisatie. Vooral de gevolgen voor medewerkers, zal de raad in zijn advisering meenemen.
  • Beslist mee = over zaken die de medewerker aangaan. Als de organisatie een personele regeling in wil voeren, wijzigen of intrekken, dan beslist de OR mee.

Heeft u vragen? Dan kunt u mail naar: deseizoenen.or@deseizoenen.org