organisatie

DeSeizoenen bestaat uit twee grote en vijf kleinere woon- en werkgemeenschappen in Oost- en Zuid-Nederland. Wij werken vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staan en het samen wonen en werken in verbinding met familie en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt.

Wij willen onze cliënten een rijk leven bieden op prachtige woonplekken met zeer gevarieerde en uitdagende werk-/dagbestedingsmogelijkheden en een ruim en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan kunst, cultuur en gemeenschappelijke en individuele vrijetijdsactiviteiten. Onze medewerkers zetten zich vol betrokkenheid en interesse voor cliënten in. Hierbij staat de eigen ontwikkeling van de cliënt voorop.

De verschillende locaties geven invulling aan de organisatiemissie door accenten aan te brengen die passend zijn bij de lokale behoefte. De samenwerking tussen de locaties zorgt voor kwalitatief goede (en kostenefficiënte) invulling van ondersteunende functies en het bundelen en delen van beschikbare kennis over wonen, werken, cultuur en vrije tijd.

Hoe zijn we georganiseerd?

DeSeizoenen maakt onderdeel uit van een holding (WW Zorg Groep B.V.), die ook eigenaar is van Vastgoed DeSeizoenen B.V.

Vastgoed DeSeizoenen is een organisatie die in het leven is geroepen om het vastgoed dat DeSeizoenen in gebruik heeft te kunnen verwerven en te kunnen verhuren aan DeSeizoenen. Het betreft hier gedeelten van het vastgoed op de locaties Bronlaak, Overkempe, en de Corisberg en heeft betrekking op circa 60% van het totaal aantal capaciteitsplaatsen. Het overige vastgoed wordt bij derden buiten de eigen organisatie gehuurd. Hiermee is de continuïteit van deze locaties gewaarborgd.

 

organogram

Klik hier voor een grotere versie van deze afbeelding: organogram

Governance

DeSeizoenen houdt zich aan de Zorgbrede Governancecode. Daarbij staan transparantie en het afleggen van verantwoording centraal. Omdat per 2017 een nieuwe Governancecode van kracht is geworden, zijn alle governance-afspraken binnen DeSeizoenen getoetst aan deze nieuwe code. Binnenkort publiceren wij de bijbehorende documenten.