Facebookpagina Deseizoenen Elivagar

Beste ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, verwanten en geïnterreseerden,

Graag wijst DeSeizoenen-Elivagar u op onze Facebookpagina. Hoe meer deze geliked zal worden hoe meer onze activiteiten zichtbaar zullen worden!

U kunt ons vinden op: https://www.facebook.com/Seizoenen/