Elivagar

Elivagar is actief in de zorg en ondersteuning in gedragsproblematische- en multi complexe situaties. De medewerkers zijn geschoold in de omgang met bewoners met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, dreigend en destructief gedrag, seksualiteit en vraagstukken hieromtrent, omgang in de begeleiding rondom alcohol- en drugsproblematiek.

Binnen Elivagar gaan we ervan uit dat iedere bewoner talenten heeft die wij proberen te ontdekken en daarna samen ontwikkelen. Motivatie en draagkracht om richting te geven aan eigen leven is hetgeen van waaruit systematische doelen worden omschreven in samenspraak met de bewoner en waaraan samen wordt gewerkt. Eigen regie voeren, binnen gestelde kaders van veiligheid en met afgewogen acceptabele voor- en nadelen staat centraal.

Vrijwel alle mensen die wonen op Elivagar werken ook op Elivagar.