bewonersraad

De Cliëntenraad van Elivagar bestaat uit de ouder/familiegeleding en de bewonersraad.  Als lid van de Bewonersraad praat je mee over zaken die voor bewoners van Elivagar belangrijk zijn. De leden van de Bewonersraad vergaderen elke maand. En eenmaal per 2 maanden vergaderen ze in de Cliëntenraad samen met de ouder/familiegeleding en met locatiemanager.

Soms vraagt de locatiemanager ons om advies en soms geven we advies zonder dat de locatiemanager daarom gevraagd heeft.

De Bewonersraad van Elivagar vergadert eenmaal per maand en bestaat uit:

Rein Nollen, Rico Jones, Jeremey Nelissen.

Tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad, die om de maand gehouden worden, komen de punten aan de orde die we graag samen met de ouders/verwanten en Nic Krekels willen bespreken.

Namens de Bewonersraad van Elivagar,
Fransje Aarts coach